Over CineZee

VISIE & MISSIE

Cinezee maakt het Zeeuwse netwerk zichtbaar, stimuleert de ontwikkeling van kennis bij makers en verbindt partijen discipline-overstijgend om tot een sterke filmindustrie met een eigen gezicht te komen, waarin de unieke kwaliteiten van de Zeeuwse provincie ingezet worden.

Cinezee organiseert workshops en bijeenkomsten, projecten en stelt filmvouchers beschikbaar, waarmee filmmakers en acteurs financieel of in natura ondersteund worden. Ook biedt Cinezee een digitaal platform aan filmmakers en acteurs, zodat het Zeeuwse filmnetwerk zichtbaar en vindbaar is, binnen en buiten de provincie.

Zo ontwikkelt Cinezee programma’s voor doelgroepen op drie verschillende niveaus:

 • Enthousiastelingen voor het filmmaken of acteren met weinig of geen filmervaring
 • Makers en acteurs met interesse in het verder doorontwikkelen van de artistieke visie en expertises
 • Zeeuwse filmprofessionals en acteurs met nationale en internationale ambitie

De ambitie van Cinezee reikt verder dan de grenzen van Zeeland. Het aankomende jaar zet Cinezee het visieonderzoek voort om deze ambitie verder vorm te geven. Onderzocht wordt waar (Zeeuwse)organisaties die actief zijn, of actief kunnen worden, binnen het Zeeuwse filmlandschap kunnen samenwerken. Ook wordt de mogelijkheid voor distributie van Zeeuwse producties nationaal en internationaal onderzocht, om de zichtbaarheid van deze producties te vergroten.
Cinezee faciliteert het bouwen van (inter)nationale connecties voor Zeeuwse makers en acteurs en stimuleert de ontwikkeling van een eigenzinnige maaksignatuur.

 

BESTUUR

Anja de Groene: voorzitter
Wilma Boonstra: secretaris
Mary Remijnse: pr/communicatie
Leo van Belzen: penningmeester
Tessa Sonnemans: bestuurslid

UITVOEREND

Perry Mulder: Artistiek projectleider
Jenny van den Broeke: Adviseur visieontwikkeling

SAMEN

Stichting Cinezee streeft naar samenwerking met diverse partijen uit het culturele en economische veld. Onder andere: Cine City, Film by the Sea, Kunstbende, HZ Cult, Jeugd Theaterschool Zeeland, Festival Onderstroom, Omroep Zeeland, UCR, Scalda en Zeeland Film Commission. De samenwerking betreft PR, wederzijdse dienstverlening, klankborden en projecten. Daarnaast is het een samenkomst van professionals uit de filmwereld en van facilitaire organisaties en bedrijven in Zeeland.

VOOR IEDEREEN

Naast onze primaire doelgroep – de jongeren – zien we in toenemende mate dat ook een groep ontstaan die op latere leeftijd grote interesse heeft zich te ontwikkelen in het filmvak. Daarnaast zien we een terugtrekkende beweging voor wat betreft filmeducatie in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is een uitdaging om een vorm te vinden om ook de jongste generaties kennis te laten maken met filmmaken.

BEOOGDE EFFECTEN

 • Een levendige filmscene die ook buiten de provinciegrenzen opvalt
 • Verhoging kwaliteit van leven en participatiegraad in Zeeland en behouden talent
 • Leveren bijdrage aan versteviging creatieve sector in Zeeland
 • Het laten ontstaan van opvallende filmische producties
 • Bevordering sociale innovatie in Zeeland
 • Zeeuwse filmprofessionals de kans geven kennis en kunde over te dragen
 • Zeeuwse organisaties kans bieden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen
 • Levering bijdrage aan promotie van Zeeland

Blijf op de hoogte van het laatste CineZee nieuws